Blog Archives

Kako kupiti akcije

Dilema kako kupiti akcije zahteva izvesna znanja i mnoštvo informacija za sve one koji žele da investiraju na takav način. Najpre je potrebno upoznati se sa osnovnim pojmovima i zakonskom procedurom po kojoj se trgovina akcijama obavlja. Pre svega, akcije su hartije od vrednosti i  predstavljaju dokumenta kojima se garantuje isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Inače, hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na organizovanom finansijskom tržištu tj. Berzi.