Blog Archives

Šta je Forex?

Na pitanje šta je forex, najtačnije objašnjenje se odnosi na tumačenje skraćenice koja je nastala od naziva Foreign Exchange Market. Ovaj naziv označava devizno tržište na kome se trguje valutama, odnosno Međunarodno devizno tržište. Za početnike koji tek ulaze u svet velikih finansijskih tokova i ne znaju tačno šta je forex, dobro je napomenuti da se mogu susresti i sa terminima kao što su Retail Forex, FX, FX Spot ili samo Spot. Inače, međunarodno finansijsko tržište je naveće tržište na svetu, sa više od 3 trilijuna dolara trgovinskog volumena na dan.