Šta je Forex?

Na pitanje šta je forex, najtačnije objašnjenje se odnosi na tumačenje skraćenice koja je nastala od naziva Foreign Exchange Market. Ovaj naziv označava devizno tržište na kome se trguje valutama, odnosno Međunarodno devizno tržište. Za početnike koji tek ulaze u svet velikih finansijskih tokova i ne znaju tačno šta je forex, dobro je napomenuti da se mogu susresti i sa terminima kao što su Retail Forex, FX, FX Spot ili samo Spot. Inače, međunarodno finansijsko tržište je naveće tržište na svetu, sa više od 3 trilijuna dolara trgovinskog volumena na dan. Da bi se imala prava predstava o veličini tržišta, odnosno o količini novca u opticaju, u toku jednog dana, dobro govori primer da je volumen  New York Stock Exchange oko 25 milijardi dolara na dan. U poređenju ova dva statistička podatka, za sve one koji se pitaju šta je forex, stvara se predstava o mogućnostima koje pruža investiranje na največem tržištu na svetu.

Termin „tržište“ obično nam daje predstavu trgovinskog centra, poput Londona ili New Yorka, gde se vrši razmena usluga i dobara, ali u slučaju Forex-a, to nije tako. To je ujedno najpreciznije objašnjenje kako funkcioniše forex i šta je forex zapravo. Forex funkcioniše kroz ono što je poznato kao „interbank“ tržište, ili drugim rečima, to predstavlja trgovinu valutama između banaka, van centralnog mesta trgovanja. Takav necentralizovan sistem trgovine je dugo vremena bio nedostupan manjim investitorima i pojedincima, jer volumen podataka nije bio dostupan za masovno korišćenje i uvid. U devedesetim godinama, Forex je postao dostupan i investitorima u ”maloprodaji”, zahvaljujući razvitku internet komunikacije, kao i usavršavanjem finansijskog globalnog sistema.

Možda kao najinteresantnije za početnike, ali i najvažnije objašnjenje šta je forex, treba pronaći u odgovorima na pitanja koja se odnose na valute i valutne parove kojima se trguje na forex-u. Kao najvažnije svojstvo valuta je to da imaju različite vrednosti, pa je logično da postoji i tržište na kojem se postavljaju te vrednosti. Gde postoji tržište, neizbežno postoji i špekulacija, a u tom slučaju i tržište je izuzetno aktivno. Sa druge strane, banke šalju depozite po celom svetu, korporacije štite sopstvenu izloženost valutnom riziku u različitim zemljama, centralne banke upravljaju nacionalnim ekonomskim ciljevima kroz monetarnu politiku, a ogromni investicioni fondovi špekulišu. Do pred kraj prošlog veka, to je predstavljalo celokupno tržište u domenu isključivo profesionalnog trgovca ili bankara. Inače, Forex funkcioniše po principu da tokom odvijanja svakodnevne trgovine sveukupnim svetskim dobrima, uporedo se odvija aktivnost i razmene valuta između zemalja koje trguju. Budući da svetsko tržište funkcioniše preko najvećih berzanskih centara na pet kontinenata, trgovina se odvija praktično 24 časa dnevno, a trgije se novcem.

Pitanje šta je forex podrazumeva i jednostavno objašnjenje da je trgovanje valutnim parovima u suštini istovremena kupovina jedne valute i prodaja druge. Valutama se trguje preko brokera ili prodavača, i trguje se praktično u parovima, npr. euro i američki dolar (EUR/USD) ili britanska funta i japanski jen (GBP/JPY). Budući da se ne kupuje ništa fizički, ova vrste trgovanja može biti zbunjujuća, posebno za one koji nisu vešti ili nisu u potpunosti dokučili šta je forex. Zato je dobro da zmislimo da kupujemo valutu kao da kupujemo udeo u određenoj zemlji, tj. njenoj ekonomiji, recimo, kada kupimo britansku funtu, u suštini kupujemo udeo u britanskoj ekonomiji. Suštinski, kretanje jedne valute prema drugima je odraz stanja ekonomije u određenoj  zemlji, u poredjenju sa ekonomijama drugih zemalja. To je posebno važno razumeti ukoliko se želi u potpunosti razumeti šta je forex.

Share


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *