Tekstovi u kategoriji: Zlato

Cena zlata na berzi

Cena zlata na berzi se najbolje može pratiti na najvažnijem i najvećem tržištu zlata u fizičkom obliku, a to je londonsko tržište LBMA (London Bullion Market Association) na kome se trguje zlatom i njegovim derivatima. Za trgovanje na međunarodnom finansijskim tržištu je posebno važno da je zlato moćan investicioni instrument, jer se tretira i kao roba za sebe, ali i kao bitan faktor koji jača i slabi valute država koja ga proizvode (posebno je osetljiv AUD jer je Australija vodeći svetski pzoizvođač zlata).

Prodaja zlata

Kupovina i prodaja zlata, jednim od najstabilnijih i efektivnijih instrumenata štednje kapitala, danas je gotovo svakom koje zainteresovan dostupna na globalnom tržištu zlata gde se praktično može investirati u ovaj plemeniti metal. Naravno, zlato može biti ne samo “mrtva” težina već i procentni depozit. KupovinaiI prodaja zlata u transakcijama, koje daju opipljivi profit, je vrlo efikasan način investiranja u zlato u periodu krize, kada drugi investicioni instrumenti ne mogu dati iste rezultate.

Zlato

Zlato je mek, plemenit metal žute boje koji je za razliku od ostalih metala veoma otporan na hemijske uticaj, tako da zlato ne rđa u dodiru sa vodom i vazduhom. Zlato se može rastvoriti  samo u carskoj vodici (smeša koncentrovane azotne i hlorovodonične kiseline) i u rastvoru kalijuma. Odlikuje se visokim sjajem, toplotnom i električnom provodljivošću i rastegljivošću. Svaki zlatan predmet, s obzirom na svoje razmere, neobično je težak. Karakteristična osobina zlata je naime velika gustina, 19 puta veća od vode, 2,5 puta veća od gvožđa ili bakra, skoro 2 puta veća od srebra ili olova.