Tekstovi u kategoriji: Nafta

Cena nafte

Cena nafte utiče na industrije zemalja i njihove valute što pogoduje svima onima koji se bave špekulatorskim poslovima, odnosno, trguju na forex-u. Predviđanje sledećeg pokreta na tržištu je ključ za pravljenje novca, ali je taj jednostavan koncept praktično teško primenljiv u praksi. Razlog tome su brojni faktori koji utiču na globalno tržište, ponuda i potražnja, politički međunarodni odnosi, ekonomski rast, kamatne stope i dr. Međutim, neki od pomenutih faktora, kao što je ekonomski i privredni rast država, direktno zavisi od industrijskog razvoja koja dalje zavisi od toga kakva će biti cena nafte na svetskom finansijskom tržištu.