Prodaja besplatnih akcija

Prodaja besplatnih akcija je postupak koji sprovodi Akcijski fond, s tim da se akcije otvorenih akcionarskih društava prodaju na organizovanom tržištu, prihvatanjem ponude za preuzimanje i javnim nadmetanjem. Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije uređuje se ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela evidentiranih u Privatizacionom registru koji se vodi u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Naime, kada je 2008. godine doneta odluka da se svakom građaninu Srbije dodele besplatne akcije javnih preduzeća, mali broj ljudi je zapravo znao šta će to dobiti na poklon. Tri godine kasnije, obećanih 1000 evra je dodatno razočarao novopečene akcionare, a većina onih koji su dobili akcije misli da nema nikakve koristi od njih, odnosno da je prodaja besplatnih akcija bemislena. Nerealna procena Ministarstva od 1000 evra po građaninu koštala je čitavu priču o besplatnim akcijama kredibiliteta i poverenja, a prodaja besplatnih akcija, kao i omasovljavanje trgovanja na berzi je potpuno izgubilo svoj smisao. S obzirom na to da niko ne veruje u bilo kakvu značajnu finansijsku korist od njih, akcije su ili prodate po niskim početnim cenama, ili leže zaboravljene na računima građana. Praktično, građani koji dobiju besplatne akcije imaju tri mogućnosti da postupe sa njima i to, da čuvaju akcije, čime ostvaruju mogućnost na dividendu, da poklone akcije ili da odluče da ih prodaju na berzi, mada je prodaja besplatnih akcija prilično osujećena.

Ipak, realnost kaže nešto drugo. Naime, veliki sistemi su veoma profitabilni i novi većinski vlasnik ih kupuje zato što očekuje da od njih zarađuje novac, kao što sada to čini država. Što je profit veći, to je vrednost akcije veća, i za sada, jedino što se može očekivati na duže staze je rast vrednosti besplatnih akcija. Međutim, isto tako se može očekivati da akcije više ne budu besplatne, jer Zakon prema kome građani ne snose nikakve troškove predviđa rok do kraja 2011. To znači da će svako ko bude hteo da trguje akcijama u buduće morati da plaća nadoknadu. Praktično, građani koji su stekli akcije na osnovu ovog Zakona imali su pravo, kada je prodaja besplatnih akcija u pitanju, da ih prodaju bez troškova do kraja 2011. godine. Inače, vrednost akcija zavisi od tržišne vrednosti preduzeća, a prodaja besplatnih akcija se odvija na propisan način, odnosno, posredstvom brokera. Drugim rečima, prodaja besplatnih akcija i udela evidentiranih u Privatizacionom registru, prema zakonu, obezbeđuje nosiocu prava da ostvari pravo na novčanu naknadu iz sredstava koja se ostvare prodajom akcija odnosno udela evidentiranih u Privatizacionom registru. Naime, građanin koji želi da proda svoje akcije odlazi kod ovlašćenog brokera i podnosi potvrdu da je vlasnik određenih akcija koje želi da proda. Nakon toga, građanin popunjava obrazac tj. nalog na osnovu koga broker, kao ovlašćeno lice, prodaje njegove akcije na berzi. Nakon što broker proda akcije, on šalje pisano obaveštenje da je izvršio nalog, a novac od prodaje akcija se uplaćuje na račun građanina. Time je u potpunosti izvršena prodaja besplatnih akcija.

Saznajte i šta je to internet trgovina.

Share


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *