Kako kupiti akcije

Dilema kako kupiti akcije zahteva izvesna znanja i mnoštvo informacija za sve one koji žele da investiraju na takav način. Najpre je potrebno upoznati se sa osnovnim pojmovima i zakonskom procedurom po kojoj se trgovina akcijama obavlja. Pre svega, akcije su hartije od vrednosti i  predstavljaju dokumenta kojima se garantuje isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Inače, hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na organizovanom finansijskom tržištu tj. Berzi. Trgovanje hartijama od vrednosti definiše u užem smislu hartije od vrednosti kao investicione instrumente, jer kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje zaradom. Tu spadaju akcije, obveznice, opcije, i drugi finansijski derivati, a predmet su trgovanja  na organizovanom tržištu kapitala. Istovremeno, one predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenta za trgovanje. U širem smislu, način na koji treba trgovati i kako kupiti akcije obuhvata i instrumente kredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice i sl. Bitno je da svaka hartija od vrednosti mora biti u pisanoj formi, da sadrži imovinsko pravo građana i da se ostvarenje tog prava  odnosi na hartije od vrednosti. Za način na koji treba znati kako kupiti akcije važno je znati da se hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu pojaviti kao sredstva plaćanja kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i sl. Ponuda hartija od vrednosti na tržištu može biti primarma i sekundarna. Primarna je prva ponuda za prodaju hartija od vrednosti koju vrši izdavalac tih hartija, a svaka druga je sekundarna. Primarna javna ponuda hartija od vrednosti je izdavanje hartija od vrednosti na osnovu javne ponude koju vrši izdavalac, dok je sekundarna javna ponuda trgovina hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu, koju vrši njen imalac, s tim da na organizovanom tržištu mogu trgovati samo članovi berze, odnosno, brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke, dok sva druga lica to mogu činiti isključivo posredstvom članova organizovanog tržišta. Prema tome, u najužem značenju, odgovor na pitanje – kako kupiti akcije, glasi da je to moguće isključivo posredstvom brokera.

Kako kupiti akcije, praktično znači, šta treba da uradi akcionar da bi uspeo u svojoj nameri da višak novčanih sredstava pretvori u hartije od vrednosti, a ukoliko želi da deo ili celokupnu svoju imovinu izraženu u akcijama pretvori u novac tj. da proda akcije. U oba slučaja, akcionaru je neophodno da da ima sledeće informacije:

  • od koga može da dobije stručnu pomoć,
  • kome i kako da ispostavi nalog za trgovinu,
  • koje su hartije uključene na Berzu,
  • kada se održavaju aukcije,
  • tržišne cene akcije,
  • kako da dokaže da poseduje akcije (ako prodaje), odnosno, da poseduje novac (ukoliko kupuje),
  • kako da bude siguran da će dobiti akcije (ako kupuje) ili novac (ako prodaje),
  • kako da zna kad će njegov nalog biti izvršen,
  • koja je cena koju je dužan da plati, postojanje pojedinih poreskih obaveza i sl.

Prema navedenom, kako prodati ili kako kupiti akcije rešiće se najefikasnije izborom brokerske kuće, odnosno potpisivanjem Ugovora o posredovanju u trgovanju na berzi, a broker je upravo u obavezi da ponudi i obezbedi odgovore klijentu na sva navedena pitanja koja su od suštinske važnosti za poslovanje na Berzi. Na takav način se na najefikasniji način rešava dilema kako prodati ili kako kupiti akcije.

Pogledajte i kako se obavlja prodaja besplatnih akcija.

Share


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *